Drevprov

  

ADRESS
SBaK  C/o   Andreas Fager
Klockartorp641 92 Katrineholm
070-248 80 04
blomkullas@hotmail.com


Postgiro: 79 08 27 - 0

.

NORDÖSTRA

Plusgiro 646 43 27-3, Anmälningsavgift 150 kr.
300 kr ers domaren (betalas direkt till domaren) + ev reseersättning.

OBS! Anmälningsavgiften skall vara erlagd innan provets genomförande!

OBS: För att få starta på drevprov krävs medlemskap i Svenska Bassetklubben!


Kommissarier:

Gästrikland och norr ut
Christina Forsgren
Svedje 772  861 95 Söråker
073-844 89 94


Uppland o Västmanland & Södermanland
Håkan Karlsson

Oxelvägen 40b 14141 Huddinge 

070-694 4497


Gotland:
Barbro Pettersson
Genvägen 3   622 65 Gotlands Tofta
Tel: 0498-26 57 85 eller 070-272 41 44

Gemensam mail:
Sbakno.drevprov@hotmail.com


VÄSTRA
DREVPROVS PERIODER
Period 1 Är uttagning till Basset SM.
Period 1: 2018-10-01 - 2018-10-31
Period 2: 2018-11-01 - 2018-12-15
Period 3: 2018-12-16 - 2019-01-31
Anmälningsavgift 150 kr sätts in på Pg 6434140-7 eller via Swish 1234412763 i samband med anmälan.

Domarersättning
300 kr + ev. reseersättning  Betalas direkt till domaren före start.
Bevis på erlagd avgift skall kunna uppvisas i samband med anmälan


Kommissarier:
Daphne Blomstrand 070-889 73 89
drevprovvest@gmail.com


Håkan Andersson 076-307 11 22
drevprovvest@gmail.com


MELLAN
postgiro 55 33 16-1,Anmälningsavgift 200 kr,
300 kr direkt till domaren + ev reseersättning


Kommissarie:

Närke, Södra och V:a Värmland

Karl Pettersson
Pressgatan 7  680 71 Björneborg
Tel: 0550-276 04 070-326 82 98
Mail: drevprov@sbakmellan.se


Östra, Norra Värmland, Dalarna

Ann-Sofie Säljgård
Emausvägen 32  780 51 Dala Järna
Tel: 0281-204 31 eller 070-3752143
ann-sofie.petitbas@telia.com


ÖSTRA

Anmälningsavgift Kronor 200:-
Anmälan sker skriftligen till kommissarien. Anmälningsblanketter finns på avdelningens hemsida
eller hos kommissarierna

Domarersättning 300:- + ev reseersättning

Postgiro 644 03 21 - 5


Drevprovskommissarie Östergötland:
Fredrik Jarl
Skärblacka
Tel: 0122-303 39 eller 070-333 65 94
drevprov-ostergotland@sbakost.se
Drevprovskommissarie i Småland:

-
Drevprovskommissarie i Kalmar Län:
Bertil Grandalen
Tel: 070-331 47 46
drevprov-kalmar@sbakost.se


Syd
DREVPROVSPERIODER 2017-2018
2017-10-01 – 2017-10-31
2017-11-01 – 2017-12-15
2017-12-16 – 2018-01-31
Vid drevprov före 1/10 samt efter 31/1 krävs intyg om rådjursrenhet.

Bankgiro 5256-2998 , Ers klubben 200:-, domaren 300:- direkt + ev reseersättning


Kommissarie
Torben Karlsson
Silkesv. 3  371 61 Lyckeby
Tel: 0455-29786
Mobil: 070-592 97 86
Email  drevprovbassetsyd@hotmail.com

   


DREVPROV
Kommissarier för samtliga lokalavdelningar
SBaK:s drevprovsperioder 2019 / 2020
(1/9) 1/10 – 31/10
1/11 – 15/12
16/12– 31/1 (28/2)
(1/2-28/2)
(Endast RR hundar)
Vid drevprov före 1/10 respektive efter 31/1 krävs RR-intyg

OBS: För att få starta på drevprov krävs medlemskap
i Svenska Bassetklubben!

Anmälningsavgiften skall vara erlagd innan provets genomförande!