Medlemsskap

Copyright © SBaK

  

ADRESS
SBaK  C/o   Andreas Fager
Klockartorp641 92 Katrineholm
070-248 80 04
blomkullas@hotmail.com


Postgiro: 79 08 27 - 0

  

MEDLEMSKAP I SVENSKA BASSET KLUBBEN  

 
Har du en basset, eller är intresserad av att skaffa dig en basset
och inte är medlem i Svenska Bassetklubben?
Du blir medlem på följande sätt:
Fyll i blanketten under länken "Ny medlem"
 

Ny medlem
Nytt enklare sätt att bli medlem,
gå in på länken och följ anvisningarna

Efter anmälan kommer Inbetalningskort och medlemskort skickas ut av SKK.
När betalning skett är man medlem.

Uppfödare
Uppfödare anmäler sina valpköpare som inte redan är medlemmar för ett gratis år..
Avgifter

Ordinarie medlem
250:--
Familjemedlem
80:--

Gåvomedlemskap från uppfödare till nya valpköparen
*som ej är medlem i SBaK sedan tidigare. (Första året)
0:--
Frågor angående medlemsskap
Kontakta vår kassör
Christina Järveback
026-993 66, 070-609 43 52
E-Post


Som medlem kan du bland annat..
starta på drevprov och viltspårprov arrangerade av SBaK´s Lokalklubbar
att kunna ställa ut på SBaKs utställningar
få info om aktuella täckhundar, parningar och valpkullar
information om aktiviteter i SBaK via vår tidskrift Bassetbladet, som utkommer med 4 nr/år

information om aktiviteter i din lokalklubb
att kunna påverka klubben genom att ställa motioner och rösta på delegater till klubbens högsta organ, Bassetfullmäktige, vartannat år