Telefonmöten

Copyright © SBaK

  

ADRESS
SBaK  C/o   Andreas Fager
Klockartorp641 92 Katrineholm
070-248 80 04
blomkullas@hotmail.com


Postgiro: 79 08 27 - 0

TELEFONMÖTEN

  

Kalender för SBaK
CS, Lokalavdelningar & Rasklubbars Telefonmöten
För boka in möte och för att få kod & telefon nummer
Kontakta SBaK's Sekreterare Andreas Fager  blomkullas@hotmail.com
för inloggningsuppgifter 070-248 80 04
För att boka ditt möte kontaktar du Eva Pettersson webba@sbak.se
Skriv i mailet att det gäller telefonmöte, datum, klubb/avd, mötets tid
samt ev vad för slags möte det gäller om detta är viktigt!

  

OBS!!.
Ibland fungerar inte denna tjänst på grund av överbelastning.
Vi i CS vill gärna ha reda på när detta inträffar då det är en tjänst vi betalar för.
Meddela Andreas Fager på 070-248 80 04 när detta händer er..

DATUM

  AVDELNING

MÖTE
MARS


18

SBHS

 Styrelsemöte kl. 19.00

19

SBaKväst

Konstituerande möte 20.00APRIL1

SBAK öst

Styrelsemöte kl. 19.00

8

BANK

Styrelsemöte kl. 20.00

9

SBaK CS

Styrelsemöte  kl. 19.00
16

SBHS

 Styrelsemöte kl. 19.00
MAJ