Info om digitalt verktyg för hantering av våra drev- och spårprov

Lite information från styrelsen i SBaK.

En arbetsgrupp inom styrelsen har gjort en ny utvärdering av digitalt verktyg för hantering av våra drev- och spårprov. Vi har kommit fram till att vi inom SBaK ska använda det av SKK framtagna verktyget SKKStart. 

Svenska Beagleklubben har använt detta verktyg för sin drevprovsverksamhet under hela säsongen 2022/23. De är väldigt nöjda med det.

Detta kommer att innebära att vi kommer att sluta använda anmälningsblanketter och provresultat i Excel. Det kommer också att innebära ett helt nytt sätt att anmäla till proven och hur resultaten redovisas. Hur detta ska gå till kommer det att komma instruktioner för på hemsidan. Planen är att börja med drevproven i höst och införa verktyget för spårproven efter årsskiftet 2023/24. 

Styrelsen kommer att ha ett fysiskt arbetsmöte i början av augusti och då planera verksamheten i enlighet med den av Bassetfullmäktige beslutade verksamhetsplanen.

Mats Andersson