Familjemedlem

Finns en ordinarie medlem i hushållet samt en eller flera personer som vill ha den ordinarie medlemens möjligheter så kan den/de övriga bli s.k. familjemedlem. Då hushållet delar på tidningen Bassetbladet så får familjemedlemen en billigare medlemsavgift än den ordinarie.

Länkar familjemedlemskap för respektive Rasklubb. Klicka på bilden.

SBaK – Svenska Basset Fauve de Bretagne klubben

PBGV – Svenska Petit Basset Griffon Vendéen Klubben

SBHS – Svenska Basset Hound Sällskapet

BAN – Basset Artesién Normandklubben