Funktionär

Alla som agerar funktionär inom SKK-organisationen såsom domare, kommissarie, fullmäktige, bestyrelse, ringsekreterare o.dyl måste vara medlem i någon specialklubb inom SKK.

SBaK erbjuder därför alla våra funktionärer ett billigt medlemskap så att de kan verka inom SBaK och inom hela SKK-organisationen. Detta medlemskapet ger inte rätt att anmäla hund till något av SBaK:s arrangemang. Medlemskapet ger heller inte rösträtt vid något av våra årsmöten och inte heller rätt till vår publikation.