Dokument

Anmälan 

Drevprov – utbildning 2017

Drevprovsregler

Handledning drevprovsregler och kommentarer 190815

Viltspårsregler 

Checklista för auktorisation av viltspårdomare

Domarutlåtande

Blankett för auktorisation av drevprovs- och viltspårsdomare

Drevprovsprotokoll digitalt bruk

Riktlinjer

SBaKs digitala flöde vid drevprov, -19

Hjälpblankett drevprovskommisarie 2018 

PM Drevprovsdomare  2017-2018

PM Lathund vid SBaKs SM

REGLER FÖR ÅRETS UTSTÄLLNINGSHUND
Endast SBaK´s utställningar räknas.
Hund som blir:
BIR får antalet startande hundar -1 + 5 p
BIM får antalet startande hundar -2 + 3p
2 bästa hund får antalet startande hundar -3 p
3 bästa hund får antalet -4 p
4 bästa hund antalet -5p
Ck-hund som ej placerats bland de 4 främsta får 1 poäng

De fem bästa resultaten får räknas.
Tillägg 2014-04-05
Även utländska hundar, med ägare som är medlemmar i SBaK, kan vara med och tävla om Svenska Bassetklubbens titel, Årets Utställningshund.
För att kunna räkna in en utställning i det samlade resultatet måste hundens ägare ha varit medlem i SBaK vid den tiden då provet gicks.