Hedersmedlem i rasklubb

Person som är hedersmedlem i en rasklubb betalar enbart SBaK:s medlemsavgift. Denna erhåller sedan samma rättigheter som en ordinarie medlem. Se Ordinarie medlem.