Hedersmedlem SBaK

Person som är hedersmedlem i SBaK betalar enbart rasklubbens medlemsavgift. Denna erhåller sedan samma rättigheter som en ordinarie medlem. Se Ordinarie medlem.