Bassetbladet

Tidningen är i A4 och kommer fyra gånger om året.

Redaktör/layoutare
Eva Pettersson
Främmestadsvägen 47
465 97 Nossebro
Mobil: 0736-460490
E-mail   info(at)bassethound.se

Annonspriser
Medlem i SBaK och La/Rasklubb
1/1-sida 500,-
1/2-sida 250,-
Inbet. på PG. 79 08 27-0

För innehåll i artiklar svarar författaren och dessa behöver inte ge uttryck för åsikter som delas av SBaK:s styrelse eller tidningens redaktion.
Viss redigeringsrätt förbehålles.

Manusstopp   Utgivning

Nr 1
15/2                  Sista veckan i mars

Nr 2
15/5

 

Nr 3/4               DUBBELNUMMER!
15/8                  Sista veckan i september