HISTORIK

Svenska Bassetklubben, SBaK, bildades 1971 under namnet Svenska Bassetsällskapet som en inofficiell rassammanslutning för de bassetraser som då fanns i landet, Basset Artesien Normand och Basset Hound. Snart följdes dessa raser av fler då Petit Basset Griffon Vendeen, Grand Basset Griffon Vendeen, Basset Fauve de Bretagne och senast 1997, Basset Bleu de Gascogne importerats till Sverige. 

1982 blev Bassetsällskapet officiell rasklubb. I samband med detta ändrades namnet till Svenska Bassetklubben, SBaK.

SBaK består av fem lokalavdelningar. Lokalavdelningarna har sin verksamhet inom respektive lokalområde och ska tillgodose medlemmarnas intressen i lokalområdet.
Lokalavdelningarna har genom delegering arrangörsansvaret för de aktiviteter som klubben genomför varje år. På programmet står bland annat officiella utställningar (sex till sju stycken per år) och prov (viltspår och drevprov), lokala bassetträffar och utbildning av domare för drev/viltspår med mera.

Till klubben är också fyra officiella rasklubbar anslutna – Basset Artesien Normand, Basset Fauve de Bretagne, Basset Hound och Petit Basset Griffon Vendeen.