OBSERVERA ATT TELEFONMÖTESTJÄNSTEN ÄR UPPSAGD!

Detta gör att rasklubbar och lokalavdelningar måste ordna en egen tjänst innan ni har ert nästa telefonmöte.
Information om detta har gått ut via e-post.

Datum Avdelning Möte

Maj

4

SBHS
Telefonmöte 19.00

6

SBaK Väst
Styrelsemöte 19.30

7

SBHS
Möte 19.00

26

BANK
Styrelsemöte 19.00

Juni

1

Syd
Styrelsemöte 19.30

8

SBaK Öst
Styrelsemöte 19.00

9

SBHS
Möte 19.00

Augusti

3

SBaK Öst
Styrelsemöte 19.00