Välkommen till oss!

Svenska Bassetklubben, SBaK, bildades 1971 under namnet Svenska Bassetsällskapet som en inofficiell ras sammanslutning för de bassetraser
som då fanns i landet, Basset Artesien Normand och Basset Hound.
Snart följdes dessa raser av Basset Fauve De Bretagne Petit Basset Griffon Vendéen, Grand Basset Griffon Vendéen och Basset Blue de Gascogne.

Mössa 50 år SBaK
Basset fullmäktige

BASSETFULLMÄKTIGE 2021 samt jubileumsutställning

Den 28 augusti firade SBaK att vi detta år fyller 50 år. Det gjordes genom att vara samarrangör på SBaK Öst:s populära utställning som detta år förlades till Värnamo pga mer plats för utställare i dessa pandemitider. SBaK CS ville ge alla som kom till utställningen en födelsedagspresent vilket blev i form av en snygg mössa som passar bra till höstpromenaderna och den stundande jakten. 

Direkt efter jubileumsutställningen arrangerade SBaK CS bassetfullmäktige, vilket är centralstyrelsens årsmöte som vanligtvis hålls vartannat år och dit lokalavdelningar och rasklubbar inom SBaK får sända ett visst antal delegater, beroende på hur många medlemmar de har. Just detta år fick vi lov att gå igenom de tre passerade åren 2018-2020 och alltså inte två år, som i vanliga fall. Detta berodde på att pandemin satt käppar i hjulet för att samlas under 2020. Vi fortsatte i försiktighetens tecken då vi alla satt i en stor hall med minst 2 meters mellanrum under själva mötet.

De tillresande delegaterna valde Eva Leidbrandt, ledamot i SKK:s CS som årsmötesordförande. Hon guidade sedan oss alla genom årsmötets olika delar. 

Christina Järveback och Andreas Fager avgick som ledamöter. Båda avtackades och Christina fick även för lång och trogen tjänst välkomnas som hedersmedlem inom SBaK. Detsamma fick även Berit Roos som också varit med i SBaK CS + andra styrelser inom SBaK i över 10 år. 

Nya i styrelsen valdes Christina Forsgren (ord.ledamot) samt Erik Lundmark och Jarkko Ikkola (suppl). 

Fullmäktigemötet behandlade även en del motioner och röstade om desamma. Även under denna punkt med en trevlig diskussionston vilket SBaK CS vill tacka alla delegater för!

För SBaK CS g.m. Håkan Hemäng

BASSET-SM I VILTSPÅR 2021

Lördagen den 7 augusti 2021 gick årets Basset-SM i viltspår av stapeln. På SM deltager två ekipage från respektive lokalklubb samt den regerande mästaren. På fredagskvällen samlades alla för att gå igenom lördagens aktivitet, lotta spår och inta en god middag innehållandes många diskussioner emellan bordsgrannar. Som vanligt dock så smyger verkligheten inpå en och då det gäller att vara på topp tidigt på lördagen, kryper många kombattanter till kojs utan nattsudd.  
Lördagen bjöd på växlande molnighet och uppehåll med måttlig vind. Spåren var lagda i viltrika marker varför också viltstörning var en extra utmaning för flertalet ekipage. 
Som vanligt var konkurrensen om placeringarna hård. Detta resulterade i 4 HP, 9 stycken 1:or och 2 stycken 2:or. Efter att domarna samlats och granskat insatserna i spårskogen kunde ett resultat presenteras. 
SM-vinnare i år blev Moneylezz Ronnie Coleman. En Basset Hound som ägs av Pål Rudnert. Ekipaget var från lokalklubben Syd och hundförare var Pauline Dahlman. Stort grattis och välkomna tillbaka nästa år för att försvara titeln!

Stort tack till SBaK Väst samt domare för ett utmärkt arrangemang!
 Patrik Särenfors, viltspårsansvarig, SBaK

VILTSPÅR-SM 2021

Lördagen, den 7/8 gick Viltspårs-SM i lokalavdelning Väst.
Det var 11 hundar som gjorde upp om SM-titeln.

Vann gjorde, efter 1:a med HP:
Moneylezz Ronnie Coleman, Basset Hound
Ägare: Pål Rudnert, fördes av Paulina Edenklint Dalman.

Även tvåan och trean fick 1:a med HP:
Fiskåfjällets Astrid, ”Basset Fauve” Ägare Tommy Samuelsson
Nimrods Havtorn, ”Basset Fauve” Ägare Ronny Marcusson

GRATTIS till alla deltagare för era fina resultat!

HISTORIK

Svenska Bassetklubben, SBaK, bildades 1971 under namnet Svenska Bassetsällskapet som en inofficiell rassammanslutning för de bassetraser som då fanns i landet, Basset Artesien Normand och Basset Hound. Snart följdes dessa raser av fler då Petit Basset Griffon Vendeen, Grand Basset Griffon Vendeen, Basset Fauve de Bretagne och senast 1997, Basset Bleu de Gascogne importerats till Sverige. 

 

1982 blev Bassetsällskapet officiell rasklubb. I samband med detta ändrades namnet till Svenska Bassetklubben, SBaK.

SBaK består av fem lokalavdelningar. Lokalavdelningarna har sin verksamhet inom respektive lokalområde och ska tillgodose medlemmarnas intressen i lokalområdet.
Lokalavdelningarna har genom delegering arrangörsansvaret för de aktiviteter som klubben genomför varje år. På programmet står bl.a. officiella utställningar (6-7 st /år) och prov (viltspår och drevprov), lokala bassetträffar och utbildning av domare för drev/viltspår mm.

Till klubben är också fyra officiella rasklubbar anslutna.

KLUBBENS ARTIKLAR

Beställes via materialförvaltaren i CS
Berit roos   0414-109 95
berit.roos(at)orngrensgarden.se

Betalning görs på postgiro 79 08 27-0

 

TYGDEKALER

30 kr/st eller 2 st för 50:- inklusive porto

1nalar

KLUBBNÅLAR

Slipsnål 25:- Clutch 20:- Nål 20:

KLISTERDEKAL

Storlek 35x7 cm Priset är 20 kr st + porto