Välkommen till oss!

Svenska Bassetklubben, SBaK, bildades 1971 under namnet Svenska Bassetsällskapet som en inofficiell ras sammanslutning för de bassetraser
som då fanns i landet, Basset Artesien Normand och Basset Hound.
Snart följdes dessa raser av Basset Fauve De Bretagne Petit Basset Griffon Vendéen, Grand Basset Griffon Vendéen och Basset Blue de Gascogne.

Länk till Basset Östs hemsida – klicka här.

SKK:s bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar – klicka här. 

Basset-SM i drevprov 2020

12 november 2020 hade SBaK Basset-SM i drevprov. Arrangören var detta år Lokalavdelning Öst och drevprovsfullmäktige var Kalle Lieszkovszki.

Pristagarna är:

1:a Ebouriffe Allan Rust 1+1 Rå 35 EP
Ägare: Morgan Eriksson
2:a Mörka Skogs Axel Isaksson 1+1 Rå 35 EP
Ägare: Lars Woxneryd
3:a Whistlewoods Merlot 1+1 Rå 29 EP
Ägare: Mats Holm
4:a Pain-Riches Smilla 1 Rå 30 EP
Ägare:Lena Månsson
5:a Mörka Skogs Isak Göransson 2 Rå 31 EP

Ägare: Sven-Inge Eriksson

BASSETFULLMÄKTIGE SKJUTS UPP TILL 2021!

Tanken var att de återstående årsmötena som inte hann att hållas i våras pga covid-19 skulle hållas senast under augusti månad och att SBaK:s årsmöte, Bassetfullmäktige, sedan skulle hållas i slutet av september. Allt detta hade varit möjligt t.ex. med hjälp av de webbaserade årsmöteslösningar som finns att använda för klubbar/föreningar.

Nyligen fick SBHS (Svenska Bassethoundsällskapet) godkänt av SKK att skjuta upp sitt årsmöte till 2021. Detta då man hoppas på att då få möjlighet till att träffas fysiskt och diskutera de viktiga frågorna som främst alla rasklubbar inom SBaK har att ta upp på sina årsmöten, nämligen frågan om ett medlemskap inom SBaK.

Då besluten från alla SBaK:s rasklubbars årsmöten ska ligga till grund för det slutliga beslutet om ett medlemskap under bassetfullmäktige så har SBaK CS fört samtal med SKK som rekommenderade oss att pga SBHS framflyttade årsmöte även flytta fram bassetfullmäktige till våren 2021.

Bassetfullmäktige blir därför nu på stadgeenlig tid under april eller maj månad 2021, oavsett covid-19:s fortsatta framfart eller lättnad. 

Håkan Hemäng, ordförande SBaK CS
2020-17-16

BASSETBLADET
På grund av rådande omständigheter utgår BB nr 3 och istället kommer det ett dubbelnummer, nr 3/4 med manusstopp 15 augusti.
Ett brev med mer information har gått ut till alla medlemmar.

TELEFONMÖTEN 
Den tidigare telefonmötestjänsten är uppsagd, vilket innebär att rasklubbar och lokalavdelningar nu får ordna en egen tjänst innan ert nästa möte. Information om detta skickades ut via mejl.

SM i Viltspår utgår

Med anledning av SKK’s senaste direktiv med avseende på hantering av Covid-19-pandemin och klubborganiserad verksamhet har SBaK’s centralstyrelse och arrangören La Väst gemensamt beslutat att SM i viltspår för Basset-raserna utgår för 2020. Ingen segrare kommer med andra ord att koras för verksamhetsåret 2020 och segraren 2019 får chans att försvara titeln först 2021 som det ser ut just nu.
Mer information om SM 2021 kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.

Med vänlig hälsning
Patrik Särenfors, Viltspåransvarig – SBaK        2020-05-06

INSTÄLLDA ÅRSMÖTEN MED MERA

Som resten av Sverige, ja t.o.m. av hela världen, så drabbas även våra klubbar av det virus som just nu slår hårt mot mänskligheten. För bara ett par veckor sedan trotsade fotbollssupportrar i Italien de uppmaningar till försiktighet som det italienska folket fått. De stod istället på fotbollsarenornas läktare och deltog i ramsor såsom ”vi ska ändå alla dö”. Bara någon dag efter detta skärptes tonen i Italien och även de fotbollsälskande italienarna stängde t.o.m. ner sin fotbollsliga. Och i skrivande stund lider hela världen med det italienska folkets situation!  

För vår del känns det självklart och enkelt att ställa in alla de arrangemang som vi bör. Just ikväll, när detta skrivs, har vår sista klubb, Basset Artesien Normandklubben, beslutat att skjuta fram sitt årsmöte. Innan denna klubb har lokalavdelning Väst och ”Fauveklubben” tagit samma beslut.

Med dessa beslut som grund så har även SBaK CS beslutat att skjuta upp det Bassetfullmäktige som skulle hållits den 9 maj. SBaK CS kommer att ha tät kontakt med de tre klubbar som bör ha sina årsmöten innan Bassetfullmäktige genomförs. Vi tar liksom en ”time out” och koncentrerar oss på det i våra liv som är viktigare för att återuppta årsmötena när det blir tid för detta! SBaK CS kommer hålla rasklubbarna och lokalavdelningarna löpande uppdaterade.

Det står även klart att ”Petitklubben” har ställt in sin utställning i april månad. Undertecknad har även de senaste dagarna varit i kontakt med de lokalavdelningar som har sina utställningar i maj månad. Dessa lokalavdelningar har i skrivande stund inte tagit beslut om de kommer att genomföra utställningarna eller ställa in dem. Håll löpande koll på deras hemsidor för rätt information vad som gäller såväl utställningar som för de årsmöten som blivit inställda.

Till sist vill jag bara vidareförmedla vår utbildningsminister Anna Ekströms kloka ord till oss alla: ”Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena”.

Ta hand om dig och de dina så ses vi åter på andra sidan corona!/Håkan Hemäng, ordförande SBaK CS

2020-03-24

Årets första klubbtidning!

Kurs och nya weblösningar

Nu har vi äntligen fått igång det nya webhotellet. Första helgen i februari hade vi dessutom en kurs i de verktyg som står till buds i den nya plattformen.

Som ett led i det förnyelsearbete som framtidsgruppen har diskuterat finns det nu en ny plattform där tanken är att man ska känna igen sig oavsett vilken sida man befinner sig på och att nyckelroller i klubbar såsom ordförande, sekreterare, kassör och webmaster får en egen e-postadress.

Alla klubbar kommer inom kort få ett erbjudande om eget webhotell med eget login utan kostnad under förutsättning att man följer givna riktlinjer.

Under två dagar blev det mycket korvstoppning men trots begränsad erfarenhet fick alla fram sidor i det nya verktyget. Responsen har varit god ifrån deltagarna och nu när alla använder samma verktyg så kan man ju också fråga varandra hur en person fick till ett visst utseende. De som vill gå med men inte kunde vara med på kursen kommer att få en grundmall och ett startpaket. En del har redan bestämt att de går med och jag misstänker att de jobbar febrilt med att få igång sina nya hemsidor.

BASSET-SM 

1:a. Mörka Skogs Sally Caspersson, SBaK Syd
2:a. Kärråsens Qrille, SBaK Mellan
3:a. Kärråsens Puska, SBaK Öst

Petit SM I DREV 2019 Mörka Skogs Sally Caspersson – 222p Äg. Cecilia Von Braun Around Zmile for Awhile – 182p Äg. Gunilla & Christer Blomkvist Ismans Dizel – 159p Äg. Anna Henningsson Ebouriffe Allan Rust – 157p Äg. Morgan Eriksson Mörka Skogs Kyrre Caspersson – 143p Äg. Tarjei Bråtveit Kärråsens Puskas – 124p Äg. Per-Arne Pikner Attack’s vandringspris för bästa lydnad gick till Ebouriffe Allan Rust
GRATTIS Cecilia von Braun - framröstad till årets Jakthundsuppfödare på Jaktgalan!

HISTORIK

Svenska Bassetklubben, SBaK, bildades 1971 under namnet Svenska Bassetsällskapet som en inofficiell rassammanslutning för de bassetraser som då fanns i landet, Basset Artesien Normand och Basset Hound. Snart följdes dessa raser av fler då Petit Basset Griffon Vendeen, Grand Basset Griffon Vendeen, Basset Fauve de Bretagne och senast 1997, Basset Bleu de Gascogne importerats till Sverige. 

 

1982 blev Bassetsällskapet officiell rasklubb. I samband med detta ändrades namnet till Svenska Bassetklubben, SBaK.

SBaK består av fem lokalavdelningar. Lokalavdelningarna har sin verksamhet inom respektive lokalområde och ska tillgodose medlemmarnas intressen i lokalområdet.
Lokalavdelningarna har genom delegering arrangörsansvaret för de aktiviteter som klubben genomför varje år. På programmet står bl.a. officiella utställningar (6-7 st /år) och prov (viltspår och drevprov), lokala bassetträffar och utbildning av domare för drev/viltspår mm.

Till klubben är också fyra officiella rasklubbar anslutna.

KLUBBENS ARTIKLAR

Beställes via materialförvaltaren i CS
Berit roos   0414-109 95
berit.roos(at)orngrensgarden.se

Betalning görs på postgiro 79 08 27-0

 

TYGDEKALER

30 kr/st eller 2 st för 50:- inklusive porto

1nalar

KLUBBNÅLAR

Slipsnål 25:- Clutch 20:- Nål 20:

KLISTERDEKAL

Storlek 35x7 cm Priset är 20 kr st + porto