Bassetklubbens kalendarium för SBaK och dess lokalavdelningar resp. rasklubbar

Datum

Aktivitet

Avdelning

Övrigt

Februari 2023

26

BANK

Digitalt

Mars 2023

11-12

SBFK

Lenhovda, Småland

31

SBaK Väst

Kallelse, se hemsida

April 2023


Maj 2023

6

Bassetfullmäktige

SBaK

20

Utställning

SBaK Mellan

Skutberget, Karlstad

27-28

Utställning

SBaK Syd

Tydingesjö, Broby

Juni 2023

6

Viltspår-DM

SBaK Väst

Juli 2023


29

Utställning

SBaK Mellan

Ransäter

Augusti 2023

September 2023