Utställning

Hundutställningar ger uppfödare möjlighet att få ett ”kvitto” på att hon/han fött upp en utseendemässigt rastypisk hund. Men att delta i en utställning är också ett trevligt sätt att tillbringa dagen tillsammans med sin hund och med andra hundintresserade, och ett tillfälle att lära sig mer om sin hundras.
Källa SKK

Anmälan görs till respektive lokalavdelning vilket står i kalendern