Klicka här för att ladda hem Anmälan

DREVPROV
Kommissarier för samtliga lokalavdelningar
SBaK:s drevprovsperioder 2019 / 2020
(1/9) 1/10 – 31/10
1/11 – 15/12
16/12– 31/1 (28/2)
(1/2-28/2)
(Endast RR hundar)
Vid drevprov före 1/10 respektive efter 31/1 krävs RR-intyg

OBS: För att få starta på drevprov krävs medlemskap
i Svenska Bassetklubben!

Anmälningsavgiften skall vara erlagd innan provets genomförande!

.

NORD-ÖSTRA
(Endast RR hundar)
Vid drevprov före 1/10 respektive efter 31/1 krävs RR-intyg.

Kommissarier:
Gästrikland o norröver:
Christina Forsgren
Svedje 772 86195 Söråker
Tel: 073 8448994
Uppland, Västmanland o Södermanland:
Håkan Karlsson Stålmansväg 16
141 41 Huddinge 070 6944497
Gotland:
Barbro Pettersson genväg 3 Gotlands Tofta 0702724144

Gemensam mail:
sbakno.drevprov(at)hotmail.com
PG 646 43 27-3
Anmälningsavgift 150 kr
+ domarersättning 300 kr.
+ ev. reseersättning

VÄSTRA
Drevprovsperioder
Period 1 Är uttagning till Basset SM.
Period 1: 1/10 – 31/10
Period 2: 1/11 – 15/12
Period 3: 16/12 – 31/01
Anmälningsavgift 150 kr sätts in på Pg 6434140-7 eller via
Swish 1234412763 i samband med anmälan.

Domarersättning
450 kr + ev. reseersättning  Betalas direkt till domaren före start.
Bevis på erlagd avgift skall kunna uppvisas i samband med anmälan

Drevprovsansvarig och drevprovskommissarie:
Staffan Corneliusson  070-310 66 95

Drevprovskommissarie:
Håkan Andersson  070-692 25 31
Arbete: 0763-07 11 22
drevprovvest(at)gmail.com

MELLAN
Kommissarier:
Närke, Södra och V:a Värmland
Magnus Gustavsson
Stöpafors 73 686 93 Sunne
070-732 72 96
Mail: drevprov(at)sbakmellan.se
alternativt, magnus.gustavsson(at)yahoo.se
Norra Värmland, Dalarna
Ann-Sofie Säljgård
Emausvägen 32 780 51 Dala Järna
0281-20431, 070-3752143
Mail: ann-sofie.petitbas(at)telia.com

PG 55 33 16-1
eller på SBaK Mellans Swish nummer:
123 558 90 07
OBS! Hunden är inte anmäld innan korrekt ifylld anmälningsblankett är
drevprovskommissarien tillhanda samt att betalning är erlagd.

Anmälningsavgift 200 kr
+ domarersättning 300 kr.betalas av provtagare till domare på plats.
+ ev. reseersättning

ÖSTRA
Kommissarier:

Östergötland:
Fredrik Jarl, Skärblacka
Tel 0122-303 39 eller 070-333 65 94
Mail:
drevprov-ostergotland(at)sbakost.se
Jönköpings län:
Kalle Lieszkovzki, Röttle 55, 563 92 GRÄNNA
Mobil: 0702-61 27 87,
Mail:drevprovsansvarig(at)sbakost.se
Kalmar län:
Bertil Grandalen Tel: 0703-32 47 46
Mail: drevprov-kalmar(at)sbakost.s
PG 644 03 21-5
Anmälan sker skriftligen till kommissarien.
Anmälningsblanketter finns på avdelningens hemsida eller hos kommissarien
Anmälningsavgift 200 kr
+ domarersättning 500 kr.
+ ev. reseersättning

SYD
Drevprovsperioder
1/10 – 31/10
1/11 – 15/12
16/12 – 31/01
Vid drevprov före 1/10 samt efter 31/1 krävs intyg om rådjursrenhet.

Bankgiro 5256-2998 ,

Ers klubben 200:-, domaren 500:- direkt + ev reseersättning

Swish 123-449 29 97

Kommissarie
Torben Karlsson
Silkesv. 3  371 61 Lyckeby
Tel: 0455-29786
Mobil: 070-592 97 86
Email  drevprovbassetsyd(at)hotmail.com