OBS! Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen.


Fr.o.m 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).
Mer att läsa om detta finns på http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsförordningen/

Svenska Kennelklubben, SKK, hundägarnas riksorganisation, är det centrala organet för de ideella föreningarna, länsklubbar, rasklubbar, specialklubbar (SBaK), ungdomsklubbar samt genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar fortsättningsvis benämnda såsom medlemsorganisationer.

specialklubben SBaK och ska arbeta för SKK:s och medlemsorganisationernas gemensamma mål.
När du ansöker om eller betalar för medlemskap, registrering av ex.vis hälsoresultat, valpkull, ägare, erhåller förtroendeuppdrag, deltar i aktiviteter som, utställning, prov, MH, BPH i medlemsorganisation inom SKK innebär det att du godkänner att medlemsorganisation inom SKK och SKK lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att SKK ska kunna verka i enlighet med SKK:s syfte och mål, vilka framgår av SKK:s stadgar. Du bekräftar också att du har läst och tagit del av SKK;s information kring lagring av personuppgifter.
Enligt dataskyddsförodningen behöver SKK informera dig som medlen/deltagare/ägare/förtroendevald etc. om att vi lagrar dina personuppgifter.

Vi vill göra er uppmärksamma på att genom att ha anmält sig till någon av SBaK aktiviteter har man också godkänt hantering av sina personuppgifter enligt ovan samt också på SBaK .