MEDLEMSKAP I SVENSKA BASSETKLUBBEN 

Har du en basset, eller är intresserad av att skaffa dig en basset och inte är medlem i Svenska Bassetklubben?

Du blir medlem på följande sätt:

Fyll i blanketten under länken ”Ny medlem”

Avgifter 
Ordinarie medlem  250:- Familjemedlem  80:-
Gåvomedlemskap från uppfödare till nya valpköparen som ej är medlem i SBaK sedan tidigare. (Första året) 0:-

Frågor angående medlemskap
Kontakta vår kassör Christina Järveback
Mail: dalsangs(at)hotmail.com

Som medlem kan du bland annat:

  • starta på drevprov och viltspårprov arrangerade av SBaK:s Lokalavdelningar
  • att kunna ställa ut på SBaK:s utställningar
  • få info om aktuella täckhundar, parningar och valpkullar
  • information om aktiviteter i SBaK via vår tidskrift Bassetbladet, som utkommer med 4 nr/år
  • information om aktiviteter i din lokala klubb
  • att kunna påverka klubben genom att lämna in motioner och rösta på delegater till klubbens högsta organ, Bassetfullmäktige, vartannat år