MEDLEMSKAP I SVENSKA BASSETKLUBBEN 

Har du en basset, eller är intresserad av att skaffa dig en basset och inte är medlem i Svenska Bassetklubben?

Du blir medlem på följande sätt:

Fyll i blanketten under länken ”Ny medlem”

 • Ny medlem
  Nytt enklare sätt att bli medlem, gå in på länken och följ anvisningarna

  Efter anmälan kommer Inbetalningskort och medlemskort skickas ut av SKK.
  När betalning skett är man medlem. 

 • Uppfödare
  Uppfödare anmäler sina valpköpare som inte redan är medlemmar för ett gratis år.

           Avgifter 
          Ordinarie medlem  250:- Familjemedlem  80:-
           Gåvomedlemskap från uppfödare till nya valpköparen som ej är medlem i SBaK sedan tidigare. (Första året) 0:-

Frågor angående medlemskap
Kontakta vår kassör Christina Järveback
Mail: dalsangs(at)hotmail.com

Som medlem kan du bland annat:

 • starta på drevprov och viltspårprov arrangerade av SBaK:s Lokalavdelningar

 • att kunna ställa ut på SBaK:s utställningar

 • få info om aktuella täckhundar, parningar och valpkullar

 • information om aktiviteter i SBaK via vår tidskrift Bassetbladet, som utkommer med 4 nr/år 

 • information om aktiviteter i din lokala klubb

 • att kunna påverka klubben genom att lämna in motioner och rösta på delegater till klubbens högsta organ, Bassetfullmäktige, vartannat år