Bassetklubbens kalendarium för SBaK och dess lokalavdelningar resp. rasklubbar.

Datum Aktivitet Avdelning Övrigt

Januari

Mars 2021

            20

Årsmöte
Mellan
Digitalt möte, kl. 15.00

             26

Årsmöte
SBaK Väst
Kobergsgården (reservation Cov19)
Maj 2021

             8

Bassetfullmäktige
Jönköping, alt. digitalt, för valda delegater

Juni 2021

              6

Viltspår DM
SBaK Väst

Augusti 2021

             6-7

Viltspår SM
SBaK, SBaK Väst

             21

Utställning
SBaK Väst
Tånga Hed