Medlem med extra ras

I denna kategori hamnar den medlem som har mer än en bassetras och som vill tillhöra flera rasklubbar. Medlem med Extra ras blir ordinarie medlem i SBaK och i två eller flera rasklubbar.