Medlem med extra ras

I denna kategori hamnar den medlem som har mer än en bassetras. Medlem med Extra ras blir ordinarie medlem i SBaK och i två eller flera rasklubbar. Det utgår rabatt om du har flera raser, vilket SKK sköter automatiskt. Anmäl dina raser som vanligt.