Ordinarie medlem

I denna katagori finns de allra flesta av oss.

En ordinarie medlem har rösträtt på både sin rasklubbs årsmöte och på det årsmöte som hålls i den lokalavdelning inom bassetklubben som denne bor. Medlemmen får anmäla hund till alla de prov, utställningar och övriga arrangemang som finns inom SBaK, dess lokalavdelningar och inom sin rasklubb.

En ordinarie medlem får SBaK:s gemensamma tidning – Bassetbladet i sin brevlåda.