Ordinarie medlem

I denna katagori finns de allra flesta av oss.

En ordinarie medlem har rösträtt på både sin rasklubbs årsmöte och på det årsmöte som hålls i den lokalavdelning inom bassetklubben som denne bor. Medlemmen får anmäla hund till alla de prov, utställningar och övriga arrangemang som finns inom SBaK, dess lokalavdelningar och inom sin rasklubb.

En ordinarie medlem får SBaK:s gemensamma tidning – Bassetbladet i sin brevlåda.

Länkar till ordinarie medlemskap för respektive Rasklubb. Klicka på bilden.

SBaK – Svenska Basset Fauve de Bretagne klubben

PBGV – Svenska Petit Basset Griffon Vendéen Klubben

SBHS – Svenska Basset Hound Sällskapet

BAN – Basset Artesién Normandklubben

Familjemedlem

Finns en ordinarie medlem i hushållet samt en eller flera personer som vill ha den ordinarie medlemens möjligheter så kan den/de övriga bli s.k. familjemedlem. Då hushållet delar på tidningen Bassetbladet så får familjemedlemen en billigare medlemsavgift än den ordinarie. Samma länk för alla raser.