Övriga medlemskap

Samma länk till alla övriga medlemskap – Övriga medlemskap
Utlandsmedlem

Den bassetägare som bor utanför Sverige kan bli s.k. utlandsmedlem. Denne äger alla de ordinarie medlemmens möjligheter och förmåner. De har dock, beroende på att de bor utanför Sverige, inte rätt att rösta på någon lokalavdelnings årsmöte och kan inte representera någon lokalavdelning på SBaK:s arrangerade SM-tävlingar.

Medlemmen som bor i utlandet får SBaK:s gemensamma publikation, Bassetbladet, i sin brevlåda.

Stödmedlem

Vissa, t.ex. före detta bassetägare, som vill fortsätta få information från sin rasklubb och från SBaK kan teckna ett billigare medlemskap och bli stödmedlem.

En stödmedlem har inte rätt att anmäla någon hund till något prov. etc inom SBaK och har inte rösträtt på något årsmöte inom SBaK men får SBaK:s publikation Bassetbladet hemskickat till sig.

Funktionär

Alla som agerar funktionär inom SKK-organisationen såsom domare, kommissarie, fullmäktige, bestyrelse, ringsekreterare o.dyl måste vara medlem i någon specialklubb inom SKK.

SBaK erbjuder därför alla våra funktionärer ett billigt medlemskap så att de kan verka inom SBaK och inom hela SKK-organisationen. Detta medlemskapet ger inte rätt att anmäla hund till något av SBaK:s arrangemang. Medlemskapet ger heller inte rösträtt vid något av våra årsmöten och inte heller rätt till vår publikation.

Det finns även Hedersmedlem vilka utses av respektive rasklubb eller SBaK.