Från Drevprovskonferensen 2014-08-09
Rev. Av SBaK CS 2017-10-04 inför de nya drevprovsreglerna


Statuter för uträkning av årets Drevprovshund
inom Svenska Bassetklubben:
REGLER FÖR ÅRETS DREVPROVSHUND
För att tilldelas Årets drevprovshund fordras att hunden tagit minst ett första pris samt
ytterligare ett pris, dock ej samma dag.
Både svenska och utländska hundar kan vara med och tävla om Årets Drevprovshund
inom SBaK. För att kunna räkna in ett prov i det samlade resultatet måste hundens
samtliga ägare ha varit medlem i SBaK vid den tiden då provet gicks.
De två drevproven där hunden fått högst prissättning (ej EP inräknat) sammanräknas vid
uträkning av Årets Drevprovshund.
1:a pris ger 20 poäng
2:a pris ger 15 poäng
3:e pris ger 10 poäng
Endast de två högst prisvärda dreven under vardera inräknat drevprov sammanräknas
enligt ovan. Två stycken 2:or sammanräknas dock alltid till en 1:a i likhet med gällande
regelverk och ytterligare prisvärt drev får räknas från samma provdag.
Summan av de prisvärda dreven läggs sedan samman med de två inräknade
provens sammanlagda egenskapspoäng.
I de fall där KEB har tilldelats så räknas ett medel ut på övriga poängbedömda
egenskaper och sitts vid denna uträkning in på egenskap/moment som bedömts KEB.
Exempel:
Prov 1: 1:a + 1:a + 3:a + 39 EP = 20+20 +39 = 79
Prov 2: 1:a + (2:a + 2:a) + 37 EP = 20+20+37 = 77
Summa till uträkningen Årets hund = 156 p
Skilje vid lika poäng:
1. Är den sammanlagda poängen lika räknas som första skilje antal D-cert som ev.
har tilldelats hundarna.
2. Därefter räknas ett medel ut på egenskapspoängen av alla hundens provresultat
under den aktuella drevprovssäsongen.
3. Är ändå resultatet lika jämförs den sammanlagda poängen av momenten 8
(Samarbete) + 9 (Lydnad) för hundens två, från början inräknade drevprov.
4. Är ändå resultatet lika jämförs den sammanlagda poäng för moment 6
(Skall/Hörbarhet) + 7 (Skallgivning under drev/nyansering) för hundens två, från
början inräknade drevprov.
5. Är ändå resultatet lika jämförs moment 4 (Drevarbete) för hundens två, från
början inräknade drevprov.
6. Är ändå resultaten lika vinner den yngsta hunden.