Stödmedlem

Vissa, t.ex. före detta bassetägare, som vill fortsätta få information från sin rasklubb och från SBaK kan teckna ett billigare medlemskap och bli stödmedlem.

En stödmedlem har inte rätt att anmäla någon hund till något prov. etc inom SBaK och har inte rösträtt på något årsmöte inom SBaK men får SBaK:s publikation Bassetbladet hemskickat till sig.