Utlandsmedlem

Den bassetägare som bor utanför Sverige kan bli s.k. utlandsmedlem. Denne äger alla de ordinarie medlemmens möjligheter och förmåner. De har dock, beroende på att de bor utanför Sverige, inte rätt att rösta på någon lokalavdelnings årsmöte och kan inte representera någon lokalavdelning på SBaK:s arrangerade SM-tävlingar.

Medlemmen som bor i utlandet får SBaK:s gemensamma publikation, Bassetbladet, i sin brevlåda.